ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASER

Οφθαλμολογικό ιστορικό
Γενικό ιατρικό ιστορικό
Τοπογραφία κερατοειδούς και ανάλυση
Παχυμετρία κερατοειδούς χωρίς επαφή
Μέγεθος της κόρης
Εύρεση κυρίαρχου οφθαλμού
Στερεοσκοπικό τεστ
Τονομετρία χωρίς επαφή
Οπτική οξύτητα (χωρίς διόρθωση)
Οπτική οξύτητα (με γυαλιά)
Οπτική οξύτητα (καλύτερα διορθωμένη)
Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία
Κυκλοπληγική διάθλαση
Έλεγχος δακρυϊκής στιβάδας
Βιομικροσκόπηση

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Φανταστείτε έναν κόσμο ελεύθερο από γυαλιά και φακούς επαφής

Σκεφτείτε τη ζωή σας χωρίς τη συνεχή εξάρτηση από γυαλιά ή φακούς επαφής, από την ώρα που σηκώνεστε από το κρεβάτι βλέποντας το ξυπνητήρι, μέχρι τη στιγμή που ασχολείστε με το αγαπημένο σας σπορ ή χαλαρώνετε κολυμπώντας.

Τα τελευταία 20 χρόνια περισσότερα από 20 εκατομμύρια άνθρωποι επέλεξαν να απαλλαγούν από γυαλιά και φακούς επαφής, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του excimer laser. Οι επεμβάσεις έχουν πάψει από καιρό να είναι πειραματικές και πολλές κλινικές έρευνες έχουν αποδείξει την ασφάλεια των μεθόδων, την προβλεψιμότητά τους, καθώς και την αξιοπιστία του αποτελέσματός τους σε βάθος χρόνου.

Η διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων του ματιού με laser τείνει να γίνει η πλέον διαδεδομένη επέμβαση σε όλη την Ιατρική.

Σας καλούμε να έρθετε σε ένα από τα μεγαλύτερα, πιο σύγχρονα και επιστημονικά άρτια Οφθαλμολογικά Κέντρα στην Ευρώπη, για να γνωρίσετε από κοντά τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.


Τα διαθλαστικά σφάλματα του οφθαλμού

Μυωπία
Η μακρινή όραση επηρεάζεται όταν το αξονικό μήκος του ματιού είναι μεγάλο σε σχέση με την καμπυλότητα και τη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς. Οι ακτίνες που εισέρχονται στο μάτι εστιάζουν μπροστά από τον αμφιβληστροειδή

Υπερμετρωπία
Στην κατάσταση αυτή επηρεάζεται κυρίως η κοντινή όραση (αλλά και σε κάποιο βαθμό και η μακρινή) επειδή το αξονικό μήκος του ματιού είναι κοντό σε σχέση με την καμπυλότητα και τη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς.
Η εστιακή των ακτινών του φωτός γίνεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

Αστιγματισμός
Όταν ο κερατοειδής δεν είναι στρογγυλός, αλλά περισσότερο ελλειπτικός, το φως εστιάζει σε πολλά σημεία στον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα θολή μακρινή και κοντινή όραση. Ο αστιγματισμός μπορεί να συνυπάρχει τόσο με μυωπία, όσο και με υπερμετρωπία.


Πρεσβυωπία
Η κατάσταση αυτή αφορά όλους τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 40-45 ετών. Σχετίζεται με προοδευτική μείωση της κοντινής όρασης και οφείλεται σε αλλαγές και φθορά του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού, που χάνει την ικανότητα να προσαρμόζει για κοντά. Η σύγχρονη τεχνολογία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές στην προσαρμοστικότητα του φυσικού μας φακού, αλλά σε θέση να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε αρκετές περιπτώσεις με διαφορές εναλλακτικές λύσεις που εξατομικεύονται σε κάθε περίπτωση.


Είστε κατάλληλος υποψήφιος για διαθλαστική επέμβαση με laser;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε εάν η διόρθωση του διαθλαστικού σας σφάλματος είναι η πιο κατάλληλη επιλογή σας.
Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, να έχετε καλή υγεία, σταθερή όραση κατά τον τελευταίο χρόνο και υγιείς κερατοειδείς, χωρίς άλλα οφθαλμολογικά προβλήματα.
Στις σπάνιες περιπτώσεις που δεν τηρείτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας, θα σας προτείνουμε άλλους τρόπους που ενδεχομένως είναι πιο κατάλληλοι για την περίπτωσή σας.Οι επιλογές για διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων με laser

Στο LASER & ΟΦΘΑΛΜΟΣ εφαρμόζουμε πολλές διαφορετικές επεμβάσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.
Σκοπός όλων των επεμβάσεων είναι η αλλαγή της καμπυλότητας της πρόσθιας διάφανης επιφάνειας του ματιού που λέγεται κερατοειδής. Η επέμβαση με laser γίνεται αποκλειστικά στον κερατοειδή και όχι μέσα στον οφθαλμό.


LASIK (laser In Situ Keratomileusis)

Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης δημιουργείται ένας λεπτός κρημνός (σαν μεμβράνη) στον κερατοειδή. Ακολουθεί η εφαρμογή του laser στο στρώμα του κερατοειδούς και στο τέλος επανατοποθετείται ο κρημνός στη θέση του. Η διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά, είναι ανώδυνη και δεν χρησιμοποιούνται βελόνες ή ράμματα. Η αποκατάσταση της όρασης είναι πολύ γρήγορη, ενώ η ποιότητα της όρασης συνεχίζει να βελτιώνεται για ένα μικρό ακόμη χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα του LASIK είναι ιδιαίτερα σταθερά και αξιόπιστα.


Σμίλευση επιφάνειας
(PRK _ φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή, ASA Advanced surface adlation, LASEK, Epi-LASIK)

Η μέθοδος αυτή εμφανίζει πολλές παραλλαγές, αλλά κοινό χαρακτηριστικό όλων, είναι η εφαρμογή του laser στην επιφάνεια του ματιού αμέσως κάτω από την «επιδερμίδα» του κερατοειδούς, που λέγεται επιθήλιο. Συνήθως χρησιμοποιούμε τη μέθοδο αυτή σε περιπτώσεις που ο κερατοειδής είναι σχετικά λεπτός ή εμφανίζει ορισμένες ιδιομορφίες. Μετά την επέμβαση τοποθετείται ειδικός φακός επαφής για 3-6 ημέρες και η επανάκτηση της όρασης είναι σταδιακή. Η επιστροφή στις συνήθεις δραστηριότητες γίνεται μετά από 5-7 ημέρες.


Εναλλακτικοί τρόποι διόρθωσης των διαθλαστικών σφαλμάτων

Οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser δεν μπορεί να γίνουν σε όλους τους ασθενείς, καθώς συγκεκριμένες παθήσεις του ματιού δεν επιτρέπουν την ασφαλή εφαρμογή τους.
Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, οι εξειδικευμένοι χειρουργοί Οφθαλμίατροι του LASER & ΟΦΘΑΛΜΟΣ μπορούν να σας προτείνουν εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης που προσφέρουν πολύ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. (Artisan lens, Artiflex lens, RLE-Refractive lens exchange, Intacs, Conductive Keratoplasty).
Οι λεπτομέρειες και η καταλληλόλητα της κάθε μεθόδου θα συζητηθούν εκτενώς μαζί σας κατά την προεγχειρητική εκτίμηση.

Η προεγχειρητική εξέταση

Στο οφθαλμολογικό κέντρο LASER & ΟΦΘΑΛΜΟΣ η ασφάλεια των ματιών σας είναι το πρώτιστο ενδιαφέρον μας. Για το λόγο αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στην προεγχειρητική εκτίμηση προκειμένου να διαπιστώσουμε την πλέον κατάλληλη λύση για σας.

Ο προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει σειρά μετρήσεων και εξετάσεων από εξειδικευμένους Οπτομέτρες και Οφθαλμιάτρους. Θα εκτιμηθεί η σταθερότητα της όρασης, η κατάσταση του κερατοειδούς σας, καθώς και η γενικότερη υγεία των ματιών σας. Στη συνέχεια, θα γίνει διαστολή της κόρης (μυδρίαση) και η εξέταση θα ολοκληρωθεί με τη βυθοσκοπική εικόνα και την ολοκληρωμένη εκτίμηση όλων των μετρήσεων από τον εξειδικευμένο διαθλαστικό χειρουργό της ομάδας μας.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε τις απορίες σας, τόσο στους εξειδικευμένους Οπτομέτρες, όσο και στους εξαιρετικά έμπειρους χειρουργούς Οφθαλμιάτρους μας.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ειδικοί σύμβουλοι επεμβάσεων θα σας ενημερώσουν για όλα τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην επέμβαση. Υπολογίστε ότι θα χρειαστούν περίπου 2 ώρες για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ματιών και η ενημέρωσή σας. Μετά τον έλεγχο αυτό, ενδεχομένως η όρασή σας να είναι λίγο επηρεασμένη και ίσως υπάρχει μικρή ευαισθησία στο έντονο φως. Καλό θα είναι να φέρετε μαζί σας γυαλιά ηλίου και να μην οδηγήσετε για λίγες ώρες μετά την εξέταση.


Για καλύτερες μετρήσεις:
  • Μη φορέσετε μαλακούς φακούς επαφής για τουλάχιστο 1 εβδομάδα. Αν χρησιμοποιείτε ημίσκληρους φακούς επαφής προτείνουμε να τους έχετε αφαιρέσει για τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από τον προγραμματισμένο σας έλεγχο.
  • Φέρετε μαζί τα παλιά γυαλιά σας για σύγκριση.


Η ημέρα της επέμβασης

Την ημέρα της επέμβασης αφιερώστε την αποκλειστικά στον εαυτό σας. Ελάτε στο Κέντρο μας αποφεύγοντας το μακιγιάζ, τη μάσκαρα, τα αρώματα, τα spray/gel των μαλλιών και καθαρίστε καλά τα βλέφαρά σας το προηγούμενο βράδυ. Σας προτείνουμε να έχετε ελαφρό πρόγευμα και να φορέσετε άνετα ρούχα. Αρχικά, θα σας υποδεχτεί ο εξειδικευμένος μας σύμβουλος επεμβάσεων, θα σας ενημερώσει για το πρόγραμμα της ημέρας και ίσως χρειαστεί να επαναληφθούν κάποιες εξετάσεις. Εάν το επιθυμείτε, θα σας δοθεί ένα ήπιο αγχολυτικό χάπι για να νιώσετε πιο άνετα. Όλες οι μέθοδοι της διόρθωσης των διαθλαστικών σφαλμάτων με laser εφαρμόζονται ανώδυνα με τοπική αναισθησία με σταγόνες, χωρίς ενέσεις. Μετά την επέμβαση, ο γιατρός θα σας εξετάσει μετά από μικρό χρονικό διάστημα (20-30 λεπτών) και θα λάβετε πλήρεις οδηγίες. Σας προτείνουμε να συνοδεύεστε από κάποιο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο.


Η παρακολούθηση μετά την επέμβαση

Μετά την επέμβαση ο γιατρός σας και ο σύμβουλος των επεμβάσεων θα σας ενημερώσουν για την επέμβαση και για τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε, ενώ θα σας δοθεί το ειδικό έντυπο των μετεγχειρητικών οδηγιών με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η ανάρρωση είναι διαφορετική σε κάθε άνθρωπο και εξαρτάται από τη συγκεκριμένη μέθοδο που επιλέχθηκε, αλλά σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετικά γρήγορη.
Ο γιατρός θα σας εξετάσει σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως η μετεγχειρητική πορεία περιλαμβάνει έλεγχο κατά την πρώτη ημέρα, την πρώτη εβδομάδα και το πρώτο τρίμηνο μετά την επέμβαση χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση).

Είναι υποχρέωση και χαρά μας να σας βοηθήσουμε να λύσετε οποιαδήποτε απορία προκύψει σχετικά με την επέμβασή σας, γι’ αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το σύμβουλο επεμβάσεων ή το γιατρό σας.


Μετά την επέμβαση για 2 εβδομάδες:

  • Μην τρίβετε και σφίγγετε τα μάτια σας
  • Μην κολυμπήσετε
  • Μην γυμναστείτε έντονα
  • Μη χρησιμοποιήσετε solarium


Είναι τα αποτελέσματα μόνιμα;

Ναι. Τα αποτελέσματα εφαρμογής του laser, εφόσον έχει γίνει σωστή προεγχειρητική εκτίμηση, θεωρούνται μόνιμα.
Παρόλα αυτά, η παρουσία άλλης οφθαλμικής ή συστηματικής πάθησης, όπως π.χ. καταρράκτης ή σοβαρός σακχαρώδης διαβήτης μπορούν να εμφανίσουν πάλι διαθλαστικές ανωμαλίες στον οφθαλμό. Επίσης, μάτια με διαθλαστικές ανωμαλίες στατιστικά εμφανίζουν συχνότερα παθήσεις, όπως αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, καταρράκτη, γλαύκωμα, κ.λπ., ανεξάρτητα αν έχει γίνει διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος με laser ή όχι. Για το λόγο αυτό, το LASER & ΟΦΘΑΛΜΟΣ συστήνει σε όλους τους ασθενείς να συνεχίσουν να υποβάλλονται σε προληπτικό ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχο, ανεξάρτητα της καλής οπτικής τους οξύτητας μετεγχειρητικά.


Επιπλοκές

Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρόλα αυτά, οι ιατρικές πράξεις μπορούν να έχουν επιπλοκές λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές. Ευτυχώς, στη διαθλαστική χειρουργική με laser, οι επιπλοκές αυτές είναι σπάνιες και τις περισσότερες φορές αντιμετωπίσιμες.

  1. Η συχνότερη «επιπλοκή» είναι η πιθανότητα επανεπέμβασης για περαιτέρω βελτίωση της όρασης χωρίς βοηθήματα (γυαλιά, φακούς επαφής), όταν ο ασθενής το επιθυμεί. Ανάλογα με το πόσο υψηλή ήταν προεγχειρητικά η διαθλαστική ανωμαλία, η πιθανότητα αυτή κυμαίνεται μεταξύ 1-10%. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του κάθε οφθαλμού και αφορά στο βαθμό και στο ρυθμό επούλωσης που παρατηρείται μετά την εφαρμογή του laser. Σε κάθε περίπτωση η βελτίωση της χωρίς βοηθήματα οπτικής οξύτητας είναι τόσο θεαματική, που οι ασθενείς είναι τις περισσότερες φορές ικανοποιημένοι. Ενδεχομένως, ο ασθενής αυτός να επιλέξει να κάνει περιστασιακή χρήση βοηθητικών γυαλιών για βραδινή οδήγηση, εάν όμως επιθυμεί ακόμα καλύτερη οπτική απόδοση χωρίς βοηθήματα, με την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος οφθαλμός έχει ακόμα τις συνθήκες ασφαλείας για νέα εφαρμογή του laser, αυτό γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση στους πρώτους 12 μήνες μετά την επέμβαση.

  1. Μικρού βαθμού μείωση της όρασης με διακύμανση της ποιότητας όρασης και περιστασιακές ενοχλήσεις (αίσθηση ξένου σώματος, φωτοευαισθησία και θάμπωμα σε σημειακές εστίες φωτός το βράδυ) έχουν περιγραφεί από λίγους ασθενείς. Τέτοια ενοχλήματα είναι τις περισσότερες φορές παροδικά και επιτρέπουν τη φυσιολογική ζωή των ασθενών (οδήγηση, computer, τηλεόραση) χωρίς τη χρήση βοηθημάτων όρασης.

  1. Παροδική ξηροφθαλμία που απαιτεί τη συχνή χρήση υποκατάστατων δακρύων. Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται τεχνητά δάκρυα για 1-2 μήνες μετά από επέμβαση Excimer Laser.

  1. Η πιο σημαντική επιπλοκή μπορεί να είναι μια μόλυνση η οποία όμως είναι εξαιρετικά σπάνια και περιορίζεται στην επιφάνεια και όχι μέσα στο μάτι (κερατίτιδα). Παρόμοιες μολύνσεις παρατηρούνται καθημερινά και σε στατιστικά μεγαλύτερο ποσοστό από κατάχρηση, αλλά  και από απλή χρήση φακών επαφής. Και στις δύο περιπτώσεις, απαιτείται άμεση φαρμακευτική αγωγή και στενή παρακολούθηση από τον οφθαλμίατρο.

  1. Προβλήματα στην κατασκευή του κρημονού ή flap κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι ιδιαίτερα σπάνια με τη νέα γενιά μικροκερατόμων που σήμερα χρησιμοποιούμε στο LASER & ΟΦΘΑΛΜΟΣ. Αν παρόλα αυτά, η κατασκευή του flap δεν είναι τέλεια, τότε η επέμβαση αναβάλλεται συνήθως για μερικές εβδομάδες, χωρίς δυσάρεστες συνέπειες για τον ασθενή. Τυχόν πτυχώσεις που παρατηρούνται σπάνια πάνω στην επιφάνεια του Flap να τάσσονται άμεσα με μεγάλη επιτυχία.

  1. Η πιθανότητα κερατεκτασίας, δηλαδή της αύξησης της καμπυλότητας του κερατοειδούς λόγω αλλαγής της τεκτονικής του είναι εξαιρετικά σπάνια όταν ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι πλήρης. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής για πλήρη αποκατάσταση της όρασής του θα πρέπει να φορέσει εξειδικευμένο αεροδιαπερατό φακό επαφής ή να υποβληθεί σε άλλες θεραπείες. Στο LASER & ΟΦΘΑΛΜΟΣ όλοι οι ασθενείς ελέγχονται προεγχειρητικά εκτός των άλλων και για την ελαστικότητα του κερατοειδούς για να ελαχιστοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος κερατεκτασίας.

Η τεχνολογία στο LASER & ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Η επιτυχία στη διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων του ματιού προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία του γιατρού και της χειρουργικής ομάδας και χρήση του τελειότερου και πλέον σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η χειρουργική ομάδα του LASER & ΟΦΘΑΛΜΟΣ αποτελείται από γιατρούς που διαθέτουν εμπειρία στις διαθλαστικές επεμβάσεις και έχουν συμβάλλει με τη φήμη τους και την Επιστημονική τους επάρκεια στην εξάπλωση της διαθλαστικής χειρουργικής στον ελληνικό χώρο.

Χειρουργική εμπειρία και γνώση σημαίνει λιγότερες επιπλοκές και καλύτερα αποτελέσματα για τον ασθενή. Το LASER & ΟΦΘΑΛΜΟΣ χρησιμοποιεί πάντα τελευταία τεχνολογία αιχμής που αφορά τόσο στην προεγχειρητική εκτίμηση, όσο και στη διόρθωση με το laser.


Πιο συγκεκριμένα διαθέτουμε:

  • Συστήματα ελέγχου της οπτικής οξύτητας και της δοκιμασίας αντίθεσης (Clear Charts) που προσφέρουν απόλυτη ακρίβεια στον έλεγχο της οπτικής λειτουργίας κάτω από διαφορετικές συνθήκες.
  • Μονάδες οπτικής και υπερηχογραφικής παχημετρίας του κερατοειδούς.
  • Μετρητές της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού με υπέρυθρα συστήματα αξιολόγησης.
  • Συστήματα μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης απόλυτα εξειδικευμένα για διαθλαστικές επεμβάσεις (Pascal dynamic tonometer,ORA).
  • Εκτίμηση της ελαστικότητας του οφθαλμού με την πιο σύγχρονη τεχνολογία στον κόσμο (ORA).
  • Τοπογραφικές μονάδες αξιολόγησης των πρόσθιων τμημάτων του οφθαλμού και του κερατοειδούς που προσφέρουν λεπτομερή έλεγχο του ματιού (τεχνολογία doyble Scheimflung).
  • Αναλυτές μετώπου κύματος (τοπογραφία μετώπου κύματος – ολικό μετώπου κύματος του οφθαλμού) τελευταίας γενιάς με την υψηλότερη διαθέσιμη ανάλυση που υπάρχει αυτή την στιγμή.
  • Excimer laser 6ης γενιάς με χρήση αλγορίθμων προφίλ που επιτρέπουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και καλύτερη ποιότητα όρασης.
  • Δυνατότητα εξατομικευμένης σμίλευσης με βάση το ακριβές αποτύπωμα της επιφάνειας του ματιού για την αντιμετώπιση επιπληγμένων περιστατικών με ανώμαλο αστιγματισμό. Μετά από τραύματα, μολύνσεις η μεταμοσχεύσεις.
  • Ειδικά σχεδιασμένες επεμβατικές αίθουσες που παρέχουν προκαθορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, εφοδιασμένες με τα τελειότερα συστήματα κλιματισμού με απόλυτα φίλτρα Heppa για τον καθαρισμό του αέρα.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

1. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ;

Η μοναδική θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεσή του. Μέσα από μια μικρή τομή 2-2,5 χιλιοστών περίπου και με τη χρήση υπερήχων (όχι με laser) αφαιρούμε το θολωμένο φακό. Στη συνέχεια, τοποθετούμε στη θέση του ένα νέο αναδιπλούμενο ενδοφακό και στεγανοποιούμε το χειρουργικό τραύμα χωρίς ράμματα. Η μέθοδος λέγεται φακοθρυψία και είναι η πιο διαδεδομένη παγκοσμίως. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, όπως π.χ. όταν είναι πολύ σκληρός (μέλας) ο καταρράκτης, εφαρμόζουμε την παλαιότερη μέθοδο, την εξωπεριφακική αφαίρεση.

2. ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ

Με την τελειοποίηση της τεχνολογίας, η αποκατάσταση της οπτικής οξύτητας πλησιάζει το 98-99% και οι περισσότεροι χειρουργημένοι το αντιλαμβάνονται από την πρώτη κιόλας μετεγχειρητική ημέρα. Όπως συμβαίνει σε κάθε επέμβαση μπορεί να εμφανιστούν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά κανόνα όμως,  είναι ανατάξιμες. Η φακοθρυψία διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά, είναι παντελώς ανώδυνη και πραγματοποιείται χωρίς ενέσεις, μόνο με την ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων. Πιο σπάνια μπορεί να χρειαστεί γενική αναισθησία, π.χ. σε μη συνεργαζόμενους ασθενείς.

3. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΩΡΙΜΑΣΕΙ Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ;

Όχι, ασφαλώς όχι, αυτό αποτελεί ένα μύθο. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ένας ώριμος καταρράκτης δυσκολεύει ακόμη και έμπειρους χειρουργούς. Επειδή η θόλωση του φακού είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση, είναι ενδεδειγμένο να αντιμετωπιστεί έγκαιρα, πριν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.

Τα πέντε πλεονεκτήματα της φακοθρυψίας καθιστούν την ένδειξη της τόσο σοβαρής -κατά τα άλλα- εγχείρησης πιο δελεαστική:

Δεν τοποθετούνται ράμματα
Δεν χρειάζονται ενέσεις ή νάρκωση
Μικρή διάρκεια επέμβασης  λιγότερο από 15 λεπτά
Απουσία πόνου, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την εγχείρηση
Δεν χρειάζεται νοσηλεία (ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι του)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΒΟΤΟΧ® 

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Καθώς μεγαλώνουμε, ο τόνος και το σχήμα των βλεφάρων μας μπορεί να χαλαρώσει ή να κατέβει λόγω βαρύτητας. Τα βλέφαρα ή τα φρύδια που έχουν χαλαρώσει προσδίδουν μια λυπημένη ή κουρασμένη έκφραση στο πρόσωπο.
Η χειρουργική των βλεφάρων - βλεφαροπλαστική μπορεί να προσφέρει στα μάτια μας μια πιο νεανική εικόνα, αφαιρώντας το επιπλέον δέρμα από τα βλέφαρα, το λίπος που προβάλλει από τον οφθαλμικό κόγχο, ή το τμήμα του σφιγκτήρα μυ των βλεφάρων που έχει «ξεχειλώσει» από τα άνω ή τα κάτω βλέφαρα.
Σε καπνιστές η διαδικασία της επούλωσης και της θρέψης του δέρματος και γενικότερα των ιστών είναι πιο επιβραδυμένη. Συστήνεται η διακοπή του καπνίσματος τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν και 4 εβδομάδες μετά την προγραμματισμένη επέμβαση.


Βλεφαροπλαστική Άνω Βλεφάρων
Για τα άνω βλέφαρα, αφαιρείται το επιπλέον δέρμα και λίπος μέσω μιας τομής που κρύβεται στη φυσική πτύχη που σχηματίζουν τα βλέφαρα όταν είναι ανοικτά. Το χειρουργείο πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία (κατά περίπτωση με μέθη ή με γενική αναισθησία).
 Η τομή στη συνέχεια συρράπτεται με πολύ λεπτά ράμματα που αφαιρούνται σε 5-7 ημέρες.


Βλεφαροπλαστική Κάτω Βλεφάρων
Το λίπος στα κάτω βλέφαρα μπορεί να αφαιρεθεί είτε μέσω μιας μικρής τομής στο εσωτερικό των βλεφάρων, είτε μέσω εξωτερικής τομής που κρύβεται ακριβώς κάτω από τις βλεφαρίδες. Εάν υπάρχει επιπλέον δέρμα στο κάτω βλέφαρο μπορεί να αφαιρεθεί ταυτόχρονα. Το χειρουργείο πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία (κατά περίπτωση με μέθη ή με γενική αναισθησία).
 Η τομή στη συνέχεια συρράπτεται με πολύ λεπτά ράμματα που αφαιρούνται σε 5-7 ημέρες.ΒΟΤΟΧ®

Σε νεαρά άτομα, καθώς συσπώνται οι μυς του προσώπου, προκαλούν μια ομάλη πτύχωση του δέρματος. Στην πορεία, η σύσπαση των μυών προκαλεί μόνιμες πτυχώσεις του δέρματος (ρυτίδες) που οφείλονται στην ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση του κολλαγόνου του δέρματος που με την πάροδο του χρόνου γίνονται όλο και πιο βαθιές.

Σκοπός της θεραπείας
Ο σκοπός της θεραπείας είναι να αδυνατίσει η δράση των  μυών που βρίσκονται στο μεσόφρυο, στο μέτωπο και στην έξω γωνία των ματιών (πόδι της χήνας), εκεί όπου παρατηρούμε συχνότερα τον σχηματισμό ρυτίδων.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χορήγηση της Βοτουλινικής τοξίνης Α (Botox®)  η οποία είναι μια ουσία που μειώνει την ικανότητα σύσπασης των μυών. Με αυτό τον τρόπο οι μυς οι οποίοι προκαλούν τις ρυτίδες χαλαρώνουν χωρίς να επηρεάζονται οι φυσιολογικές μας εκφράσεις.

Χορήγηση του Botox®
Η θεραπεία με Botox® μπορεί να γίνει σε οργανωμένο ιατρείο και γίνεται με ένεση μικρής ποσότητας της ουσίας με πολύ λεπτή βελόνη μέσα στους μυς που επιθυμούμε να επηρεάσουμε. Η ενόχληση είναι ελάχιστη και σύντομη και η όλη διαδικασία δεν κρατάει πάνω από 15-20 λεπτά. Μετά τη θεραπεία με botox® μπορεί να παρατηρηθεί ένα παροδικό κοκκίνισμα στα σημεία της ένεσης το οποίο υποχωρεί εντός μισής ώρας περίπου. Πολύ σπάνια, μπορεί να παρατηρηθεί ήπιο αιμάτωμα σε ένα σημείο της ένεσης.

Διάρκεια της θεραπείας
Η δράση του Botox ® αρχίζει να φαίνεται μετά την 3η ημέρα και φτάνει στο μέγιστο της περίπου τη 15η ημέρα. Το αποτέλεσμα μπορεί να κρατήσει συνολικά 4-6 μήνες και αυτό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μεταβολίζει ο κάθε οργανισμός την ουσία.

Τι πρέπει να προσέξω μετά το Botox®
Γενικώς, άμεσα μετά τη θεραπεία με Botox® θα πρέπει να αποφεύγονται για λίγα 24ωρα η έντονη φυσική άσκηση, η θερμότητα και η κατανάλωση αλκοόλ.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

ΠΤΩΣΗ

Πτώση είναι ο ιατρικός όρος για την περίπτωση που η θέση του άνω βλεφάρου είναι χαμηλότερη από το φυσιολογικό. Υπάρχουν πολλά αίτια της πτώσης που περιλαμβάνουν το σχετιζόμενο με την ηλικία (γεροντικό) αδυνάτισμα του μυ ή της απονεύρωσης του μυ, συγγενής αδυναμία του μυ, τραύμα ή και κάποιες φορές νευρολογικής φύσεως νόσος. Καθώς μεγαλώνουμε, ο τένοντας (απονεύρωση) που κρατάει τον ανελκτήρα μυ του βλεφάρου, ο οποίος είναι ο κύριος μυς που μπορεί να ανασηκώσει το άνω βλέφαρο, μπορεί να επιμηκυνθεί σταδιακά και να είναι το αίτιο της πτώσης του άνω βλεφάρου. Αυτή είναι και η πιο συχνή αιτία της πτώσης.

Η πτώση μπορεί να διορθωθεί χειρουργικά και συνήθως επιτυγχάνεται με βράχυνση του ανελκτήρα μυ. Σε πολύ σοβαρή πτώση, όταν ο ανελκτήρας μυς είναι υπερβολικά αδύναμος, τότε προσδένεται ο ανελκτήρας μυς μέσω ενός «νήματος» στους μυς του μετώπου και έτσι μεταφέρεται η κίνηση τους στο βλέφαρο όταν ο ασθενής ανασηκώνει το μέτωπο.


ΕΚΤΡΟΠΙΟ

Εκτρόπιο είναι η πάθηση κατά την οποία το κάτω βλέφαρο στρέφεται προς τα έξω. Το συχνότερο αίτιο του εκτροπίου είναι η οριζόντια χαλάρωση του δέρματος του κάτω βλεφάρου που εμφανίζεται με την αύξηση της ηλικίας. Επίσης, αίτια του εντροπίου είναι τραυματισμοί, χημικά ή θερμικά εγκαύματα και όγκοι του δέρματος των βλεφάρων.
Στο εκτρόπιο το βλέφαρο δεν κλείνει σωστά και ο ασθενής παραπονείται για δακρύρροια, αίσθηση ξένου σώματος, βλεννώδεις εκκρίσεις και επηρεασμένη όραση.

Το εκτρόπιο μπορεί να διορθωθεί χειρουργικά με τοπική αναισθησία και συνήθως επιτυγχάνεται με αποκατάσταση της θέσης του κάτω βλεφάρου.


ΕΝΤΡΟΠΙΟ

Εντρόπιο καλείται η πάθηση στην οποία το κάτω βλέφαρο (σπάνια και το άνω) στρέφεται προς τα έσω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τρίβονται οι βλεφαρίδες στην επιφάνεια του βολβού (τριχίαση), προκαλώντας έντονο ερεθισμό και πόνο στο μάτι. Ειδικότερα, από την τριβή των βλεφαρίδων στον κερατοειδή, μπορούν να προκληθούν άσχημες καταστάσεις όπως απόπτωση του επιθηλίου του κερατοειδούς, έλκη και μόνιμες θολερότητες στον ιστό αυτό.
Το συχνότερο αίτιο του εντροπίου είναι η χαλάρωση του δέρματος και γενικότερα των ιστών των βλεφάρων που επέρχεται με την αύξηση της ηλικίας. Πιο σπάνια αίτια είναι φλεγμονώδεις παθήσεις των βλεννογόνων που μπορεί να οδηγήσουν σε ουλοποίηση των ιστών (ουλώδες εντρόπιο) και το σπαστικό εντρόπιο.

Το εντρόπιο μπορεί να διορθωθεί χειρουργικά με τοπική αναισθησία και συνήθως επιτυγχάνεται με αποκατάσταση της θέσης του κάτω βλεφάρου.
Επίσης, η θεραπεία της τριχίασης μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους όπως, διαθερμία, κρυοπηξία, ηλεκτρόλυση ή χειρουργικό διαχωρισμό και αφαίρεση του προσθίου πετάλου του βλεφάρου που φέρει τις βλεφαρίδες.


ΠΑΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

Η πάρεση του προσωπικού νεύρου έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σύσπασης των μυών του προσώπου που νευρώνονται από το σύστοιχο νεύρο. Ο πάσχων δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους μυς στο μέτωπο, γύρω από τα μάτια, στο μάγουλο και γύρω από το στόμα. Η πάρεση συνήθως είναι ιδιοπαθής (δεν ανευρίσκεται η αιτία), ή μπορεί να είναι μετά από κάποιο κρύωμα (μεταλοιμώδης). Πολύ σπάνια μπορεί να οφείλεται σε κάποιο όγκο που πιέζει το νεύρο στην πορεία του ή σε τραυματισμό του νεύρου.

Λόγω της αδυναμίας του σφιγκτήρα μυ των βλεφάρων να λειτουργήσει, το κλείσιμο των βλεφάρων είναι σχεδόν αδύνατο. Έτσι, παρατηρείται ότι η βλεφαρική σχισμή είναι πάντα ανοικτή και ο κίνδυνος είναι τεράστιος για τον βολβό ο οποίος δεν προστατεύεται σωστά από τα βλέφαρα και αφυδατώνεται συνεχώς. Ο κερατοειδής είναι συνεχώς εκτεθειμένος με κίνδυνο να υποστεί κερατίτιδα και έλκος, με μόνιμες αλλοιώσεις στον οπτικό άξονα και έκπτωση της όρασης.

Η θεραπεία στοχεύει στην προστασία του βολβού από τη συνεχή έκθεση του, ούτως ώστε να μην αφυδατώνεται η επιφάνεια του. Συνεχής χρήση τεχνητών δακρύων κατά τη διάρκεια της ημέρας και κλείσιμο των βλεφάρων με επίδεσμο/αυτοκόλλητη ταινία κατά τον ύπνο, είναι τα πρώτα μέτρα που λαμβάνονται. Σε βαριές περιπτώσεις, όπου η λειτουργία του νεύρου δεν αποκαθίσταται, τότε η θεραπεία είναι χειρουργική και μπορεί να συνδυάζει ένθεση βαριδίου χρυσού στο άνω βλέφαρο, χειρουργική αποκατάσταση του κάτω βλεφάρου, κανθοπλαστική, ή ταρσοραφή.


ΟΓΚΟΙ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Υπάρχει μία πληθώρα καταστάσεων κατά τις οποίες παρατηρούνται διάφορα μορφώματα (όγκοι) στην επιφάνεια των βλεφάρων, που μπορεί να ανήκουν στις καλοήθεις αλλοιώσεις του δέρματος (θηλώματα - γνωστά και ως μυρμηκιές, χαλάζιο, κριθή, ξανθελάσματα) ή να ανήκουν στις κακοήθεις αλλοιώσεις του δέρματος (βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, καρκίνωμα των σμηγματογόνων αδένων, μελάνωμα). Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη και αναγκαία η εκτόμη του όγκου, με ταυτόχρονη βιοψία του, που θα μας οδηγήσει και στη σωστή διάγνωση και ενδεχομένως σε επιπλέον θεραπεία (χημείο- ή ακτινοθεραπεία, όρια όγκου ελεύθερα καρκινικής διήθησης).


ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το έλλειμα του δέρματος των βλεφάρων είναι εκτεταμένο, συνήθως λόγω εκτομής ενός μορφώματος (καρκίνου) ή λόγω τραυματισμού. Σε αυτά τα περιστατικά χρειάζεται να διενεργηθούν πιο σύνθετες επεμβάσεις χειρουργικής αποκατάστασης, στις οποίες είναι αναγκαίο να μεταφερθεί δέρμα από γειτονικές περιοχές (δερματικοί κρημνοί) ή από απομακρυσμένες περιοχές (μεταμόσχευση δέρματος) για να καλύψουν το έλλειμα. Σε κάποιες πιο περίπλοκες περιπτώσεις η χειρουργική αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί περισσότερες από μια επεμβάσεις για να ολοκληρωθεί (σταδιακή αποκατάσταση).

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

Τι είναι Καταρράκτης;

Καταρράκτης είναι η θόλωση του φακού του ματιού. Ο καταρράκτης μπορεί να μη χρειάζεται θεραπεία, εφόσον η όραση είναι ακόμη καλή και μία αλλαγή στη συνταγή γυαλιών τη βελτιώνει ικανοποιητικά. Δεν υπάρχουν φάρμακα, σταγόνες ή άλλα μέσα που να μπορούν να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την εξέλιξή του. Όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να δει ικανοποιητικά για τις ανάγκες του, τότε ενδείκνυται η χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη. Όσο νωρίτερα χειρουργηθεί κανείς, τόσο ασφαλέστερη είναι η επέμβαση (δεν περιμένουμε να «ωριμάσει»).

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ;

Η εγχείρηση γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία με σταγόνες, και δεν υπάρχει πόνος.

Η φακοθρυψία, που εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμόζουμε ως εγχείρηση ρουτίνας, είναι η τελευταία εξέλιξη στην εγχείρηση του καταρράκτη διεθνώς. Στη φακοθρυψία ο πυρήνας του φακού τεμαχίζεται από έναν ειδικό στειλεό με υπερηχητικές δονήσεις και τα τεμάχια του πυρήνα απορροφούνται. Το μέγεθος της χειρουργικής τομής είναι μικρότερο από εκείνο της παλαιοτέρα χρησιμοποιούμενης μεθόδου, η επέμβαση ασφαλέστερη και συντομότερη και η αποκατάσταση της όρασης ταχύτερη. Η οπίσθια μεμβράνη του φακού, που λέγεται οπίσθιο περιφάκιο, αφήνεται άθικτη στη θέση της. Ένας τεχνητός ενδοφθάλμιος φακός τοποθετείται στη θέση του αφαιρεθέντος θολωμένου φακού. Ο φακός αυτός είναι μόνιμος και δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί, όπως οι φακοί επαφής. Η χειρουργική τομή κλείνεται χωρίς, συνήθως, να χρησιμοποιηθούν ράμματα.


Τι είναι το γλαύκωμα;

Γλαύκωμα είναι η πάθηση στην οποία η πίεση του ματιού είναι τόσο υψηλή, που προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο και άρα προβλήματα στην όραση. Η θεραπεία του γλαυκώματος μπορεί να είναι συντηρητική (φάρμακα) ή επεμβατική (laser φωτοπηξία ή εγχείρηση). Το τι είναι καλύτερο για κάθε ασθενή ξεχωριστά, ανάλογα με τον τύπο του γλαυκώματος, την ηλικία του, τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, το αποφασίζει ο γιατρός που τον παρακολουθεί. Η διατροφή, η σωματική κόπωση, η χρήση των ματιών (διάβασμα, οδήγηση, παρακολούθηση τηλεόρασης) δεν επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την εμφάνιση και την εξέλιξη του γλαυκώματος. Τα σημαντικότερα προβλήματα στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι η έγκαιρη διάγνωσή του, η συνεχής και κατά τακτά χρονικά διαστήματα παρακολούθηση (με έμφαση στο γεγονός ότι ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της απειλής για την όρασή του και στην απουσία συμπτωμάτων) και η συμμόρφωση στην πολλές φορές δύσκολη ως προς το ωράριο φαρμακευτική θεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση που είναι και το βασικότερο βήμα στην αντιμετώπιση της πάθησης, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανά έτος, μετά το 40στό έτος της ηλικίας, οφθαλμολογική εξέταση ρουτίνας.