ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ

Η υαλοειδής κοιλότητα είναι ένας χώρος, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού, ανάμεσα στο φακό και τον αμφιβληστροειδή και είναι γεμάτη µε ένα υλικό που μοιάζει µε διαφανές ζελέ και ονομάζεται υαλοειδές υγρό. Με την πάροδο της ηλικίας, η συνήθης υφή ζελέ που έχει το υαλοειδές υγρό, αρχίζει να γίνεται περισσότερο υδαρής και ρευστοποιείται. Τότε μπορεί να ξεκολλήσει από τα φυσικά του στηρίγματα στο εσωτερικό τμήμα του ματιού ή να ανακτήσει κατά τόπους αδιαφανείς πυκνώσεις. Καθώς συμβαίνει αυτό, παρουσιάζονται στην όραση διάφορες λάμψεις σαν αστραπές και μία ή περισσότερες µαύρες κηλίδες, κινούμενα σωματίδια, μύγες ή άλλα αντικείμενα που πετούν. Αυτό λέγεται αποκόλληση του υαλοειδούς.
image-306846-ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ_ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΟΕΙΔΟΥΣ.jpg
Η αποκόλληση του υαλοειδούς δεν είναι επικίνδυνη από μόνη της, αλλά μπορεί να συνοδεύεται από πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως ρωγμές του αμφιβληστροειδούς ή υαλοειδούς αιμορραγία. Αυτό συμβαίνει όταν οι υαλοειδοαµφιβληστροειδικές συνδέσεις είναι πολύ ισχυρές και το αποκολλούµενο υαλοειδές σχίζει τον αμφιβληστροειδή ή κόβει τα αιμοφόρα αγγεία του. Συχνά αυτό οδηγεί στην εμφάνιση νέων κινούμενων σωματιδίων, αστραπών που επιμένουν ή στη σημαντική ελάττωση της οράσεως λόγω ενδουαλοειδικής αιμορραγίας.

Συστήνουμε στον καθένα µε ανάλογα συμπτώματα, να υποβάλλεται αμέσως σε οφθαλµολογική εξέταση για να αποκλειστούν άλλα σοβαρότερα προβλήματα. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει σχίσιμο (ρωγμή) του αμφιβληστροειδούς, τότε συνιστάται άμεση εφαρμογή Argon Laser, ώστε να σφραγιστεί η υπάρχουσα ρωγμή και έτσι να αποτραπεί ο κίνδυνος αποκολλήσεως του αμφιβληστροειδούς.